DEČIJI STOMATOLOG

Ko je dobar dečiji stomatolog i šta znači najbolji dečiji stomatolog?
To znači dečiji stomatolog koga će vaše dete slušati i verovati mu.
Dečiji stomatolog

Prvi kontakt dece i roditelja sa stomatologom je najbitniji. Deca treba od malih nogu da prihvate rutinu pranja zuba i da u početku, kroz igru, steknu osnovne navike oralne higijene i odlaska kod zubara.

Preduslov za sve ovo je ostvaren dobar pedagoški pristup dečijeg stomatologa detetu, kao i saradnja sa roditeljima, kako bi se zubaru vraćali sa osmehom, bez straha. Dobar dečiji zubar je onaj u koga naši mališani imaju puno poverenje. Tada strah vrlo brzo nestaje i kod najplašljivije dece.

Dečiji zubar (dečija stomatologija) podrazumeva:

ZNAČAJ MLEČNIH ZUBA

Važnost očuvanja mlečnih zuba je velika, jer oni čuvaju prostor za stalne zube. Prevremeno izvađeni mlečni zubi mogu poremetiti normalnu funkciju žvakanja i mesto gde će nići stalni zubi.

Zato se mlečni zubi popravljaju isto kao i stalni. To podrazumeva uklanjanjanje karijesa i stavljanje plombe.

PREVENCIJA KARIJESA I ZALIVANJE FISURA

Stomatološka ordinacija UpDent stavlja akcenat na prevenciju nastanka oralnih problema, kako kod odraslih
tako i kod najmlađih pacijenata.

Redovnim kontrolama kod dečijeg zubara možete sprečiti razvoj karijesa na bočnim zubima. Sigurno ste čuli za zalivanje fisura. Fisure i jamice na bočnim zubima predstavljaju najčešće mesto nakupljanja plaka i hrane. Najjednostavniji i najefikasniji način da se spreči pojava karijesa jeste zalivanje fisura odmah po nicanju stalnih zuba, prvo stalnih šestica u gornjoj i donjoj vilici

Zalivanjem fisura dečiji zubar pravi jedinstvenu, skoro pa ravnu površinu koja nema udubljenja u kojima bi se zadržavala hrana. Popunjavanjem fisura zalivačem smanjuje se rizik od pojave karijesa.

TRETIRANJE ŽIVCA MLEČNIH ZUBA

Ako je karijes uznapredovao, a kod dece je izuzetno voluminozna pulpa, tj. živac zuba potrebna je endodontska intervencija-pulpotomoja, koja ne bi trebalo da bude uskraćena najmlađima. Pulpotomija podrazumeva uklanjanje samo kruničnog dela pulpe, najčešće u dve posete zubaru.

Dečiji zubar u prvoj poseti uklanja sav karijes dok ne postane vidljiva komora pulpe. Nakon toga se postavlja preparat koji stoji u zubu 10 dana. Najčešće je to toxavit. U drugoj poseti se uklanja taj krunični deo pulpe tj. živca i postavlja se pasta koja mumificira korenski deo živca. Preko tako zaštićene pulpe postavlja se plomba.

Ovim postupkom, mlečni zub čuva mesto za stalni dok ne dođe vreme za prirodnu fiziološku zamenu. Ako se ipak izgubi mlečni zub, postoje protezice tzv. čuvari prostora koji čuvaju mesto za stalne zube. Ako ste zakasnili i za to, ne brinite postoje mobilne proteze koje deca vrlo rado nose

Naravno, najbitinije za decu je, da je bilo koja intervencija bezbolna. Sve se radi uz primenu prvo lokalnog anestetika da ne osete ubod iglom, a onda se daje lokalna anestezija.

PS.
Mame i tate, počnite da vodite svoju decu sa vama na pregled kod zubara, već od treće godine.

Njima je to vrlo interesantno, a nama i vama predstavlja veliko olakšanje kada vidite svoju decu da sede u stolici i popravljaju zube bez straha. Dozvolite im da sve vide, da ih upoznamo sa svim instrumentima i sa svim procedurama koje radimo kroz igru.

Ne čekajte da ih zabole zubići, jer sve kasnije predstavlja i za njih i za vas veći problem. Kada se bol već javi, deca mnogo manje saradjuju, zubići neki već ne mogu da se spasu, iako mi zelimo. Naše dugogodišnje iskustvo u radu i sa odraslima je pokazalo da bas u tom periodu nastaje najveći strah od zubara i da svako kasnije izbegavanje zubara i problemi nastaju zbog trauma koju deca steknu u ranom detinjstvu.