Tanja Katanić

Trenutno na specijalističkim studijama iz stomatološke protetike na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala 2010. godine sa prosečnom ocenom 8,53. Odmah nakon diplomiranja zapošljava se u jednoj privatnoj beogradskoj ordinaciji, i od tada sarađuje sa eminentnim imenima iz sveta stomatologije. Aktivno se bavi opštom stomatologijom, stomatoloskom protetikom kao i endodoncijom. Sa željom za daljim usavršavanjem pohađa mnogobrojne kurseve iz oblasti implantologije, protetike i endodoncije kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Samostalno radi od 2014. godine. Konačno, nakon stečenog velikog iskustva i znanja 2018 otvara svoju stomatološku ordinaciju. Od tada ordinacija konstantno napreduje i širi se.

U svemu ovome uspeva baš zato što neizmerno voli ovaj poziv i zato što joj u svemu podršku pružaju suprug i dvojica sinova.

Osnivač – doktor stomatologije

10+ godina iskustva