Klara Žarić

Velika želja za radom sa ljudima uz primesu umetničkog duha, pokrivena je
medicinskim obrazovanjem u granama kozmetologije i zubne tehnike.

Ističe važnost komunikacionih sposobnosti, a posebno kada je rad u stomatološkoj ordinaciji u pitanju.

Neprekidno teži usavršavanju u svim aspektima svojih interesovanja, dok joj
dinamično radno okruženje podstiče timski duh i pozitivnu energiju.

Nesebična podrška porodice daje joj krila za ostvarenje svih snova, a empatija i
ljubav prema deci i ljudima želju za izmamljivanjem osmeha baš svakoga dana.

Stomatološki asistent