Jovana Trnavac

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine sa prosečnom ocenom 8,48. Uporedo sa obavljanjem pripravničkog staža radila u jednoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji gde se već razvila ljubav prema određenim granama stomatologije.

Za vreme studiranja pohađala takmičenja iz oblasti restaurativne stomatologije, a sa usavršavanjem nastavila i nakon toga pohađajući kurseve velikih imena u svetu stomatologije.

Veliku strast gaji prema dečijoj stomatologiji i hirurškim procedurama, ali se sa istom strašću bori za svaki zub i njegov opstanak. Pored opšte stomatologije bavi se i endodoncijom a pokazuje i veštine iz oblasti stomatološke protetike. Temeljno kreira plan terapije za svakog pacijenta, posvećujući puno pažnje i vremena tokom izrade istih, kako bi rezultat bio odličan.

Ovaj poziv odabrala zbog same humanosti ovog posla i želje da ulepša nečiji osmeh, a u svemu tome do danas ne bi uspela da nije imala ogromnu podršku svoje velike porodice.

Doktor stomatologije