Konzervativna stomatologija

NAŠE USLUGE

Konzervativna stomatologija

Konzervativna stomatologija ima za zadatak restauraciju karijesom oštećenih zuba ili kada je karijes već uznapredovao endodonciju,pa nakon toga restauraciju zuba.

 

Pa se prema tome konzervativna stomatologija deli na rekonstruktivnu stomatologiju i endodonciju.

 

Rekonstuktivna stomatologija podrazumeva uklanjanje karijes i postavljanje kompozitnih ispuna, nadogradnji, inleja, onleja, a sve to zahvaljujući vrhunskim materijalima i tehnologiji današnje stomatologije.

zakažite pregled

Newsletter

NOVOSTI I AKCIJE IZ NAŠE ORDINACIJE

Top